جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه مارالان

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

5 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 70ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب 400متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 40ميليون اجاره : 4.5ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 70ميليون اجاره : 5ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 4.5ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top