جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه چهارراه ریشمک

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

45متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در گرگان منطقه شالیکوبی

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 25سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در گرگان منطقه صیاد شیرازی

رهن : 50ميليون اجاره : 4.7ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما آجر گری, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی-بلوار زاگرس

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سالن جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 130متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست رهن و اجاره جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 400ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 300ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

130متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 3سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

42متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top