جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 300ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه تک واحدی, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 20متری امام خمینی

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 15سال , سیستم نقشه ویلائی, دوبر, نما آجرنما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه نیروی هوایی

رهن : 200ميليون اجاره : 4.6ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری فرهنگی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top