جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 5ميليون

19متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در گرگان منطقه دخانیات

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند تك برگي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در گرگان منطقه صیاد شیرازی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در گرگان منطقه کوی گلها

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در گرگان منطقه عدالت ها

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در گرگان منطقه گلشهر

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top