جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 4.7ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نارون

رهن : 10ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 200ميليون اجاره : 4.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 12سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 300ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز

رهن : 150ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 4.5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top