جستجوی ملک

ویلایی جهت اجاره در کیش منطقه سفین

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 120ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 15ميليون اجاره : 4.2ميليون

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه هشتم, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه هشتم, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 8سال , طبقه سوم, شمالی, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 60ميليون اجاره : 5ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top