جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 2ميليون اجاره : 180تومان

50متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 2سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

15متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , سیستم نقشه تجاری, مرکزشهر, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه حجت اباد

رهن : 10ميليون اجاره : 200تومان

150متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا نوساز , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

20متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 4سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه روستای گچی

رهن : 15ميليون اجاره : 100تومان

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

100متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه مسکونی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 40ميليون اجاره : 100تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مبعث

رهن : 100ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 190ميليون اجاره : 200تومان

4 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 190ميليون اجاره : 200تومان

4 خواب 230متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top