جستجوی ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 2ميليون اجاره : 180تومان

50متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 2سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

15متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , سیستم نقشه تجاری, مرکزشهر, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه حجت اباد

رهن : 10ميليون اجاره : 200تومان

150متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا نوساز , طبقه انباری, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

20متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 4سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه روستای گچی

رهن : 15ميليون اجاره : 100تومان

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

100متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 25سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه مسکونی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوزه گری

رهن : 40ميليون اجاره : 100تومان

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 80ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 155ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 80ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top