جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 750ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 17سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 100ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 110ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 110ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در منطقه فدک

رهن : 43ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 69متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

20متر متر مربع

سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 35ميليون اجاره : 200تومان

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top