جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 80ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 85ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

رهن : 130ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 110ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه هشتم, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 155ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه چمران

رهن : 80ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه کوی دانشگاه

رهن : 80ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 75ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 45ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 93متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه بلوار مدرس

رهن : 25ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 180متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top