جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 80ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 35ميليون اجاره : 150تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه 60 -, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 70ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 38متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سویت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 25ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 40متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 130ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 200ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 167متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 150ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 80ميليون اجاره : 200تومان

70متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 200ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, تک واحدی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 9متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top