جستجوی ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 90ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 450ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 170ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه عباسی

رهن : 15ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 170ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, غربی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 170ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 170ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چهاراه رضا نزاد

رهن : 60ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 150ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top