جستجوی ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک باهنر

رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

28متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 55ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه سوم, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 90ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک عرفان

رهن : 60ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 100ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک باهنر

رهن : 80ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 104متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

رهن : 40ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 170ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top