جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر شمالی

رهن : 150ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه لاهور4

رهن : 30ميليون اجاره : 100تومان

56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 300ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

60متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 60ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

رهن : 65ميليون اجاره : 100تومان

85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 60ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

سویت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 500تومان اجاره : 200تومان

12متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه زرین نعل

رهن : 40ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلایی یک طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top