جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه اول, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 25ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 45ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 340ميليون رهن : 26ميليون اجاره : 150تومان

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 80ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در بندر‌انزلی

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

115متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه میدان خرمشهر

قیمت کل : 196ميليون رهن : 45ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 70ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه حد فاصله 4راه خلدبرین

رهن : 75ميليون اجاره : 150تومان

70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 65ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top