جستجوی ملک

خانه جهت اجاره در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 35ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هوابرد

رهن : 35ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه سجاد

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 65ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دهم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

رهن : 38ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 122متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 35ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 97متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top