جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 75ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 95ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 350ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 70ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه سنگی

رهن : 350ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, دو بر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در یزد منطقه خامنه ای

رهن : 40ميليون اجاره : 100تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پرواز

رهن : 60ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 190ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه 60 -, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top