جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 150تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 50ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 88ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صاحب الامر

رهن : 140ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, غربی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 60ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 110ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

رهن : 35ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 95ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شرقی غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 100ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 95ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top