جستجوی ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 350ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 260ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 260ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره در شیراز منطقه چمران

اجاره : 120تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 260ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 225متر متر مربع

سن بنا 1سال , سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در قدس (قلعه حسنخان)

رهن : 15ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 140ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری

رهن : 140ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 140ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینماسعدی

رهن : 17ميليون اجاره : 100تومان

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top