جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 90ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه زیر زمین, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوارجمهوری

رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 180ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

رهن : 40ميليون اجاره : 200تومان

97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه هفتم, شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 25ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 6سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 300ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 40ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ادبیات

رهن : 200ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 153ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 115ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top