جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 150ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 95ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 110تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در

رهن : 10ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در

رهن : 15ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه بنیاد مسکن

رهن : 30ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه 60 هکتاری توسعه غرب

رهن : 27ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در منطقه 32 هکتاری

اجاره : 200تومان

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه 60 هکتاری توسعه غرب

رهن : 39ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top