جستجوی ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 160ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 118متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 330ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 114متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 120ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 160ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 118متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه شهرضا خیابان ۴۵متری جنب بانک صادرات

رهن : 30ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه خیابان جانبازان فرعی۱۸

رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه شهرک صالقانی فرعی۵

رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 750ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 17سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top