جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 60ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیرجنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 150تومان

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 120ميليون اجاره : 200تومان

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه شهرک امام خمینی فاز 3

رهن : 30ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 120ميليون اجاره : 200تومان

4 خواب 220متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 125ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 125ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 17شهریور

رهن : 150ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top