جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 4 اجاره : 1

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 1 اجاره : 2

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 1

رهن : 3 اجاره : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 2 اجاره : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 2 اجاره : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 2 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره در تبریز منطقه چهارراه منصور

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه کل, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 5 اجاره : 1

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 2 اجاره : 1

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 2 اجاره : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top