جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 1 اجاره : 2

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 2

3 خواب

سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 6 اجاره : 1

2 خواب

سن بنا نوساز , شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 5 اجاره : 1

2 خواب

سن بنا 3سال , شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب

سن بنا نوساز , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 1 اجاره : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 1 اجاره : 1

1 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی(کشن)

رهن : 1 اجاره : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top