جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 130ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه دانشگاه

رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

113متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 48ميليون اجاره : 100تومان

40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پیلوت, سیستم نقشه سوئیت, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 120ميليون اجاره : 100تومان

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 110ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر - جماران 1

رهن : 150ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 350ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه خیابان امام خمینی

رهن : 110ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گلکار

رهن : 120ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه تپلی باغ

رهن : 150ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top