جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 2

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , درب از حیاط, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 7 اجاره : 1

1 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی - بلوار صلح

رهن : 1 اجاره : 2

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 1 اجاره : 2

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 6 اجاره : 1

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در تبریز منطقه شهرک رازی

رهن : 1 اجاره : 1

3 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تبریز منطقه اندیشه

رهن : 3 اجاره : 1

5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تبریز منطقه خ امام

رهن : 1 اجاره : 2

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 1 اجاره : 2

1 خواب 4 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 1 اجاره : 2

1 خواب 4 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top