جستجوی ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 15ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 12متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 120ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 85ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سویت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه معلم

قیمت کل : 3ميليارد رهن : 110ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در مشهد منطقه وکیل آباد

قیمت کل : 4.18ميليارد رهن : 1ميليارد اجاره : 100تومان

4 خواب 310متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه پیلوت پارکینگ, شمالی, سند شش دانگ ملك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 130ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top