جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 8 اجاره : 1

1 خواب 4 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ و آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 8 اجاره : 1

1 خواب 4 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه سوئیت, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 4 اجاره : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 1 اجاره : 2

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 1 اجاره : 2

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 2 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 8 اجاره : 1

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 2 اجاره : 1

4 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه شاهگلی

رهن : 1 اجاره : 2

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه هشتم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار سرداران

رهن : 1 اجاره : 2

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top