جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 1 اجاره : 2

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 2 اجاره : 2

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 2 اجاره : 2

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 2

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر 2

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب 7 متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا0(میرزای شیرازی)

رهن : 3 اجاره : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 2 اجاره : 1

3 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه حیاط دار جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 1

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه بلوار لاله(تهرانسر)

رهن : 2 اجاره : 1

2 خواب 9 متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه 1, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top