جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه والفجر

رهن : 110ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 60ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 100ميليون اجاره : 150تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی - خ شیخی

رهن : 100ميليون اجاره : 100تومان

30متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

رهن : 35ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 105متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه زمینهای مالکین

رهن : 15ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه ویلائی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 200ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در یزد منطقه جمهوری

رهن : 72ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top