جستجوی ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه بلوار سرداران

رهن : 100ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه فلکه دکتر حسابی

رهن : 200ميليون اجاره : 100تومان

100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه زیرزمین, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 220ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 125ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 125ميليون اجاره : 100تومان

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 90ميليون اجاره : 200تومان

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 290ميليون اجاره : 100تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرصت شیرازی

رهن : 130ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 400ميليون اجاره : 100تومان

3 خواب 164متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top