جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 35ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 160ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه پنجم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 10ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 160ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 25ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

30متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 35ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 9سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 150ميليون اجاره : 2.6ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top