جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه 8طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

19متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری و تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 15ميليون اجاره : 2.4ميليون

1 خواب 66متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 18سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top