جستجوی ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صاحب الامر

رهن : 200ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 15سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 65ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهررک فرهنگیان - خ پوربهمن

رهن : 150ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 24متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سند اداري ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 250ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 2.2ميليون

1 خواب 107متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, شرقی غربی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top