جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی - پوربیرک

رهن : 35ميليون اجاره : 2.7ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , طبقه بالای مغازه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرگاز

رهن : 100ميليون اجاره : 2.7ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 2.8ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

11متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 150ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دوکله, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 150ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 400ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top