جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری جنوبی

رهن : 65ميليون اجاره : 2.6ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, نما اجر, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 200ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top