جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز

قیمت کل : 2.2ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 4سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 19سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 80ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 300ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top