جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 90ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 250ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.75ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 40ميليون اجاره : 2.8ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 154متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 90ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 200ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top