جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 100ميليون اجاره : 2.2ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 80ميليون اجاره : 2.6ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوار سرداران

قیمت کل : 1.6ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شرقی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 15ميليون اجاره : 3ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 15ميليون اجاره : 3ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

32متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار تخت جمشید

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از حیاط, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 250ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top