جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرصت شیرازی

رهن : 40ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 300ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 30ميليون اجاره : 2.3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, نما اجر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلستان

رهن : 60ميليون اجاره : 2.7ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه زیر همکف, شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 350ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 35ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بنی هاشمی

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 300ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top