جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 300ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 200ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 350ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه نهم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 350ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه نهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان معلم

رهن : 140ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 15ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

اتاق اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

30متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top