جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 630ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک صدف

قیمت کل : 630ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

20متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 612ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 600ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2.7ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فازG

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فازG

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top