جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 640ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 630ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, روبه نما, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, مبله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوار ساحلی

قیمت کل : 603ميليون

2 خواب 134متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 600ميليون رهن : 150ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه 2, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top