جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 624ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 630ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک صدف

قیمت کل : 630ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن,فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

20متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 620ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 3

قیمت کل : 631.4ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top