جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه خانه گستر

قیمت کل : 622ميليون رهن : 150ميليون

3 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 615ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

غرفه جهت فروش در کیش منطقه بازار زیتون

قیمت کل : 630ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 1

قیمت کل : 618ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 629ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش منطقه کارینا مال

قیمت کل : 632ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

برج جهت فروش,پیش فروش در کیش منطقه پروژه ها

قیمت کل : 625ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, ساحلی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 3

قیمت کل : 624ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , نما سنگ, سند ازاد, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد فاز 2

قیمت کل : 600ميليون

400متر متر مربع

کاربری زمین, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top