جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 3

قیمت کل : 644.8ميليون

3 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 644.8ميليون

3 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 640ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 600ميليون رهن : 150ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه 2, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 630ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 0, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک صدف

قیمت کل : 630ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 620ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top