جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه بندرگاه

قیمت کل : 600ميليون

150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 630ميليون

35متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت فروش در کیش منطقه غرفه

قیمت کل : 600ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت فروش در کیش منطقه غرفه

قیمت کل : 646ميليون

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کیش منطقه سفین فاز جی

قیمت کل : 630ميليون

105متر متر مربع

کاربری خدماتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 609ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه پادنا

قیمت کل : 600ميليون

145متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 639ميليون

2 خواب 213متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top