جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 610ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه ورودی

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 3

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 3

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فازG

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فازG

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 640ميليون

2 خواب 74متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top