جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 600ميليون رهن : 150ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه 2, سیستم نقشه فلت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 640ميليون

2 خواب 74متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 3

قیمت کل : 644.8ميليون

3 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 644.8ميليون

3 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز 2

قیمت کل : 636.3ميليون

3 خواب 101متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد فاز ۳

قیمت کل : 637.5ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 632ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب 51متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 600ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top