جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز۲

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 540ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 525ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 530ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 510ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top