جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه ساحل مرجان/کرانه کیش

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما ندارد, سند تک برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز۱ نوبنیاد

قیمت کل : 535.6ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد فاز ۳

قیمت کل : 540ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد فاز ۳

قیمت کل : 540ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,فروش در کیش

قیمت کل : 550ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 84متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه فاز۲

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top