جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 500ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

برج جهت فروش در کیش منطقه مرجان

قیمت کل : 540ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه پنجم, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد فاز ۳

قیمت کل : 540ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد فاز ۳

قیمت کل : 540ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 540ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 530ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,فروش در کیش

قیمت کل : 550ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 84متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top