جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین فاز B

قیمت کل : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 1

قیمت کل : 5

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 5

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه برج

قیمت کل : 5

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوازدهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین فاز C

قیمت کل : 5

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, مبله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 3

قیمت کل : 5

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 5

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 5

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 5

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 5

1 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top