جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 5

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش,معاوضه در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 5

6 متر مربع

کاربری خدماتی.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 5

قیمت کل : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 3

قیمت کل : 5

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, نما سنگ, سند ازاد, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 3

قیمت کل : 5

1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 4

قیمت کل : 5

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , نما سنگ, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد فاز 2

قیمت کل : 5

4 متر مربع

کاربری زمین, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 5

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top