جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه کرانه

قیمت کل : 540ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

ویلائی جهت فروش در کیش منطقه کرانه

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مجتمع های مسکونی

قیمت کل : 513ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 3

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 2

قیمت کل : 528ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 525ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

برج جهت فروش در کیش منطقه مرکز شهر

قیمت کل : 532ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 513ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه ششم, سند آماده, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت فروش در کیش منطقه پردیس 1

قیمت کل : 544ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top