جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین فاز B

قیمت کل : 525ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد 1

قیمت کل : 500.5ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 510ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه برج

قیمت کل : 540ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوازدهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 540ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 546ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین فاز C

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, مبله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه میر مهنا

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, دیددریا, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 3

قیمت کل : 525ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top