جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 535ميليون

1 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 516ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه پنجم, نما سنگ, سند دارد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 550ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه کرانه

قیمت کل : 540ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 2, ...

جزئیات ملک

ویلائی جهت فروش در کیش منطقه کرانه

قیمت کل : 530ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه مجتمع های مسکونی

قیمت کل : 513ميليون

1 خواب 57متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 3

قیمت کل : 520ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف فاز 2

قیمت کل : 528ميليون

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top