جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد3

قیمت کل : 5

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد3

قیمت کل : 5

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 5

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 5

2 خواب 8 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 5

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 5

1 خواب 5 متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 5

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 5

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه شهرک سفین

قیمت کل : 5

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در کیش منطقه شهرک صدف

قیمت کل : 5 رهن : 1

1 خواب

سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top