جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 5

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 5

1 خواب 5 متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه کیش میرمهنا A2

قیمت کل : 5

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 5

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در کیش منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 5

1 خواب 2 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه اول, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه صدف

قیمت کل : 5

1 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه سفین

قیمت کل : 5

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش منطقه نوبنیاد

قیمت کل : 5

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 5

1 خواب 5 متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کیش

قیمت کل : 5

1 خواب 5 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top