جستجوی ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری تجاری و کارگاهی, سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه سه دهنه, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 10ميليارد

1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه والفجر

قیمت کل : 10.5ميليارد

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی -بر خ

قیمت کل : 10.5ميليارد

9 خواب 981متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند آماده, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد شرقی

قیمت کل : 11ميليارد

44 خواب 250متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا نهم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو بر, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار شاهد

قیمت کل : 12ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه شهرک بهشتی

قیمت کل : 12ميليارد

3 خواب 162متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه چهار راه چنچنه

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 13ميليارد

3 خواب 1020متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top