جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه مطهری

قیمت کل : 39.1ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 14.526ميليارد

538متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 15ميليارد

کاربری مسکونی تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 12ميليارد

3 خواب 455متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 26سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 12ميليارد

12 خواب 1025متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه سه طبقه, دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 12ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 12.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه باغشاه

قیمت کل : 20ميليارد

315متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 20ميليارد

4 خواب 250متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 20.8ميليارد

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top