جستجوی ملک

زمین جهت فروش در منطقه بوشهر

قیمت کل : 17ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در منطقه چمران

قیمت کل : 12.8ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

8 خواب

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 10ميليارد

2 خواب 1600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 10ميليارد

600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 13ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 14ميليارد

500متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 15.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوطبقه, سه نبش, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صدرا

قیمت کل : 22ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 40ميليارد

3000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 45ميليارد

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top