جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه همت جنوبی

قیمت کل : 43.5ميليارد

870متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 10.5ميليارد

594متر متر مربع

سن بنا , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 10.7ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 11.1ميليارد

4 خواب 370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 11.95ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 12.5ميليارد

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 35ميليارد

330متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 24ميليارد

6 خواب

سن بنا 12سال , دوبر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 21.85ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top