جستجوی ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 10ميليارد رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

2000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 10ميليارد

2 خواب 1600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 40ميليارد

3000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

رستوران جهت فروش در شیراز منطقه بلوارصنایع

قیمت کل : 10ميليارد

1000متر متر مربع

کاربری رستوران, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه رستوران, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

پمپ بنزین جهت فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 10ميليارد

100متر متر مربع

کاربری پمپ بنزین, سن بنا 10سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه پمپ بنزین, مرکزشهر, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 14ميليارد

500متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 15ميليارد

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا 20سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ, شمالی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 13ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در منطقه ستارخان

قیمت کل : 10.998ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top