جستجوی ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه اتوبان صیاد شیرازی

قیمت کل : 10ميليارد

3 خواب 2185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق4

قیمت کل : 11.4ميليارد

1520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ملاصدرا6

قیمت کل : 12.9ميليارد

1356متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه فرایبورگ6

قیمت کل : 13ميليارد

3 خواب 1362متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه هفت دست 6

قیمت کل : 24.4ميليارد

4 خواب 2030متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اداری جهت فروش در اصفهان منطقه جی 10

قیمت کل : 14.7ميليارد

2100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه جی 10

قیمت کل : 12.6ميليارد

280متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ملاصدرا6

قیمت کل : 22ميليارد

1680متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه بلوار ملت 6

قیمت کل : 20ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه نظر6

قیمت کل : 10.8ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top