جستجوی ملک

ساختمان کامل جهت فروش,معاوضه در منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 16ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 18ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, شمالی - جنوبی, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی شمالی

قیمت کل : 25ميليارد

6 خواب 465متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه در کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 7 - مطهری

قیمت کل : 12ميليارد

سن بنا 100سال , طبقه سایر, شمالی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 10ميليارد

سن بنا 100سال , طبقه سایر, شمالی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - آرژانتین

قیمت کل : 34ميليارد

10 خواب 2100متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه در کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 3 - ولیعصر

قیمت کل : 18ميليارد

15 خواب 1250متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه در کل, نما سایر, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 27ميليارد

سن بنا 255سال , طبقه سایر, شمالی,جنوبی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 3 - ظفر

قیمت کل : 24ميليارد

سن بنا 100سال , طبقه سایر, شمالی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 6 - آرژانتین

قیمت کل : 34ميليارد

2 خواب 320متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 5سال , طبقه در کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top