جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم 4

قیمت کل : 14.85ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 19.4ميليارد

3 خواب 1295متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه سعادت اباد6

قیمت کل : 10.5ميليارد

1286متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه آپادانا دوم6

قیمت کل : 12.6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی5

قیمت کل : 21ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه سیمین13

قیمت کل : 22ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه سیمین13

قیمت کل : 12.6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه حکیم نظامی5

قیمت کل : 20ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه آبشار دوم 6

قیمت کل : 25.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه وحید6

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو ممر, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top