مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 10ميليارد

90متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری باغچه, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 6 - انقلاب

قیمت کل : 16ميليارد

کاربری شخصی, سن بنا 18سال , طبقه در کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 8 - نارمک

قیمت کل : 17ميليارد

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه سایر, شمالی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش,رهن در تهران منطقه 6 - وزرا

قیمت کل : 15.36ميليارد

384متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه پل معالی آباد

قیمت کل : 30ميليارد

کاربری رستوران سنتی, سن بنا , شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 10ميليارد رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

2000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 10ميليارد

2 خواب 1600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 40ميليارد

3000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

رستوران جهت فروش در شیراز منطقه بلوارصنایع

قیمت کل : 10ميليارد

1000متر متر مربع

کاربری رستوران, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه رستوران, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top