جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 15ميليارد

732متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه چنچنه

قیمت کل : 15ميليارد

5 خواب 900متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, نما چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 10.801ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه عدالت

قیمت کل : 11ميليارد

3700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , سه نبش, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 11ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه پارامونت به طرف قصرالدشت

قیمت کل : 11.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 11.5ميليارد

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 11.5ميليارد اجاره : 3ميليون

3 خواب 2300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 11.7ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top