جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 15ميليارد

732متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه باهنر

قیمت کل : 17.82ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه چنچنه

قیمت کل : 15ميليارد

5 خواب 900متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, نما چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 10.5ميليارد

9 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 38ميليارد

3 خواب 2300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 11.4ميليارد

930متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , طبقه همه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه آپادانا اول6

قیمت کل : 25ميليارد

4 خواب 1400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه توحید5

قیمت کل : 11ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه استانداری3

قیمت کل : 13.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند مادر سند سيم سرب, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه آپادانا دوم 6

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top