مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 3 - جردن

قیمت کل : 32ميليارد

3 خواب 154متر متر مربع

سن بنا 16سال , طبقه در کل, جنوبی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 1 - قیطریه

قیمت کل : 10ميليارد

100متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, شمالی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 3 - جردن

قیمت کل : 35ميليارد

130متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی,غربی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 12ميليارد

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سایر, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 1 - تجریش

قیمت کل : 30ميليارد

16 خواب 700متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه در کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 1 - چیذر

قیمت کل : 10ميليارد

100متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه همکف, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 3 - شریعتی

قیمت کل : 12ميليارد

16 خواب

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه سایر, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 3 - جردن

قیمت کل : 32ميليارد

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 16سال , طبقه اول, جنوبی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 3 - جردن

قیمت کل : 35ميليارد

130متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه همکف, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 12ميليارد

130متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top