جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه جی 10

قیمت کل : 12.6ميليارد

280متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ملاصدرا6

قیمت کل : 22ميليارد

1680متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه بلوار ملت 6

قیمت کل : 20ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه نظر6

قیمت کل : 10.8ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه ملاصدرا6

قیمت کل : 12.4ميليارد

سن بنا 20سال , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه دروازه شیراز6

قیمت کل : 14ميليارد

3 خواب 1380متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ابشار6

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه فردوسی 3

قیمت کل : 16.8ميليارد

4 خواب 1400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 5طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خواجو3

قیمت کل : 11.48ميليارد

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مجمر3

قیمت کل : 17.4ميليارد

3 خواب 1440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top