جستجوی ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 1 - زعفرانیه

قیمت کل : 23ميليارد

18 خواب

سن بنا نوساز , طبقه در کل, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 30ميليارد

600متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ملک بر جهت فروش در منطقه زرگری

قیمت کل : 26.56ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

قیمت کل : 14.465ميليارد

400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 20ميليارد

کاربری تجاری تفریحی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 40ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجموعه فرهنگی جهت فروش در منطقه زرگری

قیمت کل : 40ميليارد

1000متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه حکیمیه

قیمت کل : 12ميليارد

سن بنا 23سال , شمالی جنوبی دو کله, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرک غرب

قیمت کل : 10ميليارد

4 خواب 272متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه در کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

ملک بر جهت فروش در شیراز منطقه پاسداران

قیمت کل : 11.142ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top