جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 18.75ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 19ميليارد

4 خواب 450متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 15ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 15ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 10ميليارد

1050متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران

قیمت کل : 30ميليارد

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 10ميليارد

150متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 10.8ميليارد

5 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 11.52ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top