جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 22.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

قیمت کل : 22.5ميليارد

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 12ميليارد

1 خواب 2000متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 12.195ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 10ميليارد

5 خواب 560متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 40ميليارد

کاربری اداری_تجاری_مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 40ميليارد

1000متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

اموزشی جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 16ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ساختمان کامل جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 24ميليارد

1000متر متر مربع

کاربری اداری_تجاری_مسکونی, سن بنا قدیمی , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top