جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 10.5ميليارد

9 خواب 1100متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , دو ممر, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 10.9ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بر جهاد

قیمت کل : 11.2ميليارد

3 خواب

کاربری اداری, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه سمیه

قیمت کل : 13ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه تجاری, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان دانشجو

قیمت کل : 17ميليارد

5700متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مشارکت در ساخت جهت فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 30ميليارد

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بر خ ارم

قیمت کل : 18ميليارد

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا نوساز , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه بلوار چمران

قیمت کل : 13ميليارد

2 خواب 600متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 10ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top