جستجوی ملک

مجموعه اداری جهت فروش در اصفهان منطقه جی 10

قیمت کل : 14.7ميليارد

2100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم 4

قیمت کل : 14.85ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ بالا6

قیمت کل : 15.5ميليارد

4 خواب 1550متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ملاصدرا6

قیمت کل : 15.9ميليارد

1325متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق6

قیمت کل : 16ميليارد

3 خواب 2145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه آبشار

قیمت کل : 16.06ميليارد

730متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه آبشار دوم6

قیمت کل : 16.06ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق4

قیمت کل : 11.4ميليارد

1520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خواجو3

قیمت کل : 11.48ميليارد

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 11.5ميليارد

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top