جستجوی ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه آپادانا اول6

قیمت کل : 25ميليارد

4 خواب 1400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اداری جهت فروش در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 26.3ميليارد

1750متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 11.5ميليارد

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه بوستان سعدی5

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه کمال اسماعیل3

قیمت کل : 12.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه کمال اسماعیل3

قیمت کل : 14.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه اذر یکم

قیمت کل : 10.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو ممر, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ بالا6

قیمت کل : 12.9ميليارد

2 خواب 1075متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ کلینی6

قیمت کل : 17.38ميليارد

4 خواب 1580متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مبارزان4

قیمت کل : 12ميليارد

3 خواب 2876متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top