جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 25.2ميليارد

2800متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر-کشن

قیمت کل : 26ميليارد

4650متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 26ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 27ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 16ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 15ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه بلوار شاهد

قیمت کل : 12ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه چهار راه چنچنه

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 13ميليارد

3 خواب 1020متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top