جستجوی ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق4

قیمت کل : 11.4ميليارد

1520متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خواجو3

قیمت کل : 11.48ميليارد

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 11.5ميليارد

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مبارزان4

قیمت کل : 12ميليارد

3 خواب 2876متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه علامه امینی4

قیمت کل : 12ميليارد

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ابشار6

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مهراباد 4

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه وحید6

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو ممر, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه آپادانا دوم 6

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 12.24ميليارد

3 خواب 1360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی غربی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top