جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 16ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 32.2ميليارد

4600متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 12ميليارد

2 خواب

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : 12.42ميليارد

1 خواب 115متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 11ميليارد

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 12ميليارد

600متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه میرزا کوچک خان

قیمت کل : 25ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند غارسي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top