جستجوی ملک

ساختمان کامل جهت فروش در شیراز منطقه قصردشت

قیمت کل : 12.15ميليارد

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 11.8ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 10ميليارد

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

زمین تجاری جهت فروش در شیراز منطقه قدوسی غ ربی

قیمت کل : 10ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه نارون

قیمت کل : 13ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 13ميليارد

سن بنا , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 35ميليارد

68متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر-کشن

قیمت کل : 26ميليارد

4650متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ابریشمی

قیمت کل : 18ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top