جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 15ميليارد

732متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه باهنر

قیمت کل : 17.82ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه چنچنه

قیمت کل : 15ميليارد

5 خواب 900متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, نما چوب, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 10.5ميليارد

9 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه امیر کبیر

قیمت کل : 27ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 25ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 10ميليارد رهن : کارشناسي اجاره : کارشناسي

2000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 10ميليارد

2 خواب 1600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 40ميليارد

3000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top