جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه جی 10

قیمت کل : 12.6ميليارد

280متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه آپادانا دوم6

قیمت کل : 12.6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه سیمین13

قیمت کل : 12.6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه بوستان سعدی5

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه اتوبان صیاد شیرازی

قیمت کل : 10ميليارد

3 خواب 2185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه ابشار دوم 6

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مطهری یکم

قیمت کل : 10.48ميليارد

3 خواب 1310متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه اذر یکم

قیمت کل : 10.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو ممر, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه سعادت اباد6

قیمت کل : 10.5ميليارد

1286متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه اپادانا6

قیمت کل : 10.63ميليارد

3 خواب 1250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top