جستجوی ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه سعادت اباد6

قیمت کل : 10.5ميليارد

1286متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه اپادانا6

قیمت کل : 10.63ميليارد

3 خواب 1250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه سعادت آباد6

قیمت کل : 10.66ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه نظر6

قیمت کل : 10.8ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مهراباد4

قیمت کل : 10.875ميليارد

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه توحید5

قیمت کل : 11ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه بوستان سعدی5

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه اتوبان صیاد شیرازی

قیمت کل : 10ميليارد

3 خواب 2185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه ابشار دوم 6

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مطهری یکم

قیمت کل : 10.08ميليارد

720متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top