جستجوی ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مجمر3

قیمت کل : 17.4ميليارد

3 خواب 1440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق دوم4

قیمت کل : 17.78ميليارد

3 خواب 1270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه دروازه شیراز6

قیمت کل : 17.8ميليارد

1370متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ بالا6

قیمت کل : 17.86ميليارد

1880متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه دروازه شیراز6

قیمت کل : 18.5ميليارد

3 خواب 1540متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه اردیبهشت یکم

قیمت کل : 19.12ميليارد

2390متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه علامه امینی4

قیمت کل : 19.3ميليارد

3 خواب 1930متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 19.4ميليارد

3 خواب 1295متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه سیمین5

قیمت کل : 20ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه بلوار ملت 6

قیمت کل : 20ميليارد

سن بنا 20سال , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top