جستجوی ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 6مسرو

قیمت کل : 21.6ميليارد

2160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مطهری یکم

قیمت کل : 10.08ميليارد

720متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه اردیبهشت یکم

قیمت کل : 19.12ميليارد

2390متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه اپادانا6

قیمت کل : 10.63ميليارد

3 خواب 1250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مهراباد 4

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سه نبش, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم 4

قیمت کل : 14.85ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 19.4ميليارد

3 خواب 1295متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه سعادت اباد6

قیمت کل : 10.5ميليارد

1286متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه شیخ صدوق شمالی6

قیمت کل : 11ميليارد

3 خواب 950متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه ابشار دوم 6

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top