پمپ بنزین جهت فروش در شیراز منطقه مرکزشهر

قیمت کل : 10ميليارد

100متر متر مربع

کاربری پمپ بنزین, سن بنا 10سال , طبقه دفترکار, سیستم نقشه پمپ بنزین, مرکزشهر, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 14ميليارد

500متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه دوکوهک

قیمت کل : 15ميليارد

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری کشاورزی, سن بنا 20سال , طبقه مسکونی, سیستم نقشه باغ, شمالی, نما بلوک, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 3 - میرداماد

قیمت کل : 10ميليارد

60متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, شمالی,جنوبی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 1 - تجریش

قیمت کل : 45ميليارد

187متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه همکف, شرقی,غربی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 1 - تجریش

قیمت کل : 20ميليارد

73متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه اول, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 1 - محمودیه

قیمت کل : 14ميليارد

60متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 32ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه در کل, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 1 - زعفرانیه

قیمت کل : 30ميليارد

30 خواب 1670متر متر مربع

سن بنا 11سال , طبقه در کل, شرقی,غربی, نما سنگ وشیشه, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 1 - قیطریه

قیمت کل : 11.5ميليارد

سن بنا 100سال , طبقه در کل, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top