جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه ملاصدرا6

قیمت کل : 12.4ميليارد

سن بنا 20سال , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه دروازه شیراز6

قیمت کل : 14ميليارد

3 خواب 1380متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ابشار6

قیمت کل : 12ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه فردوسی 3

قیمت کل : 16.8ميليارد

4 خواب 1400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 5طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه خواجو3

قیمت کل : 11.48ميليارد

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از حیاط, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مجمر3

قیمت کل : 17.4ميليارد

3 خواب 1440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مقداد یکم

قیمت کل : 20ميليارد

4 خواب 1140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه فلسطین3

قیمت کل : 12.425ميليارد

3 خواب 1775متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ بالا6

قیمت کل : 15.5ميليارد

4 خواب 1550متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از حیاط و ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه چهارباغ بالا6

قیمت کل : 17.86ميليارد

1880متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top