جستجوی ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارم - خ نارون

قیمت کل : 12ميليارد

5 خواب 920متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه سه طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انبار جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت بعد از قالیشویی

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری تجاری/مسکونی /اداری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 12.65ميليارد اجاره : 3ميليون

3 خواب 2300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 20ميليارد

5 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, نما آجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم- خ معلم

قیمت کل : 16.5ميليارد

3000متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه پارامونت به طرف قصرالدشت

قیمت کل : 11.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه خ نادر

قیمت کل : 10.5ميليارد

700متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد - رهبرماه

قیمت کل : 15ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 15ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه حافظیه

قیمت کل : 15ميليارد

44 خواب

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top