جستجوی ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم 4

قیمت کل : 14.85ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مرداویج6

قیمت کل : 19.4ميليارد

3 خواب 1295متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه سعادت اباد6

قیمت کل : 10.5ميليارد

1286متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه ابشار دوم 6

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ خواجو3

قیمت کل : 11.5ميليارد

3 خواب 205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه بوستان سعدی5

قیمت کل : 10ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه کمال اسماعیل3

قیمت کل : 12.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه کمال اسماعیل3

قیمت کل : 14.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه اذر یکم

قیمت کل : 10.5ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو ممر, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه چهارباغ بالا6

قیمت کل : 12.9ميليارد

2 خواب 1075متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top