آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه میدان معلم- خ معلم

قیمت کل : 16.5ميليارد

3000متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول تا چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه پارامونت به طرف قصرالدشت

قیمت کل : 11.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , دو بر, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه خ نادر

قیمت کل : 10.5ميليارد

700متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد - رهبرماه

قیمت کل : 15ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 15ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه حافظیه

قیمت کل : 15ميليارد

44 خواب

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 13ميليارد

3 خواب 375متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 15ميليارد

سن بنا نوساز , نما سنگ و چوب, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 16.8ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top