جستجوی ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 11ميليارد

2 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 25ميليارد

10 خواب 800متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 10سال , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 17ميليارد

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سفره خانه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 12ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه جی

قیمت کل : 16ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سه نبش, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 16ميليارد

کاربری اداری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 40ميليارد

کاربری باغ, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top