جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 13ميليارد

350متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند مالكيت و سرقفلي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : 20ميليارد

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در شیراز منطقه ارم-نارون

قیمت کل : 16.6ميليارد

400متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 17.4ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه خیابان حافظ

قیمت کل : 20ميليارد

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه ارم

قیمت کل : 13.5ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 13.16ميليارد رهن : 250ميليون اجاره : 30ميليون

350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 14ميليارد

500متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه ساحلی غربی

قیمت کل : 10.85ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top