جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 4.2ميليارد رهن : 750ميليون

48متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, دو بر, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه فلکه گاز

قیمت کل : 4.76ميليارد رهن : 950ميليون

55متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, دو بر, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : کارشناسي رهن : کارشناسي

1 خواب 105متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 8.5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 2.89ميليارد

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 500ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : کارشناسي

1 خواب 20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هنگ

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top