جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره در تهران منطقه 3

رهن : 30ميليون اجاره : 3.2ميليون

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

105متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه نادر

رهن : 35ميليون اجاره : 3.5ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در سبزوار منطقه سبزوار

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 54متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شرقی, سند 6دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 7ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top