جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 1.8ميليون

28متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صدرا

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

1600متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه زاگرس

رهن : 50ميليون

39متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک حافظ

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : کارشناسي

67متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 15ميليون اجاره : 700تومان

17متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 15تومان

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 20ميليون اجاره : 3تومان

15متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top