جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 1.14ميليارد

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا 18سال , طبقه زیرزمین, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 350ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در مشهد منطقه12

اجاره : کارشناسي

400متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در مشهد منطقه2

250متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کاشان

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 160متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 4سال , سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند اوقافی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در کاشان منطقه آران وبیدگل

قیمت کل : 50ميليون

1 خواب 20متر متر مربع

سن بنا 10سال , شمالی, سند ؟, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن,فروش در تهران منطقه افسریه 20 متری پاساژ صدف

قیمت کل : 380ميليون

1 خواب 16متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه زیرزمین, غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top