جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه کامرانیه

رهن : 500ميليون اجاره : 60ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سه نبش, نما رومی گرانیت, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 1.14ميليارد

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 5ميليون اجاره : 750تومان

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

رهن : 52ميليون

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , دو بر خیابان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مشیر نو

رهن : 90ميليون اجاره : 9ميليون

245متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در شیراز منطقه معالی آباد

اجاره : 6ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 250ميليون اجاره : 18ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 25ميليون اجاره : 3.8ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top