جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه ستارخان

رهن : 80ميليون اجاره : 10ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

قیمت کل : 3.3ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه شریعتی

قیمت کل : 5.5ميليارد

110متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان معلم

رهن : 200ميليون اجاره : 25تومان

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگارد غربی

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 40ميليون اجاره : 8ميليون

110متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلستان

رهن : 850ميليون اجاره : 4ميليون

122متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه کازرون

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 11.77ميليارد

164متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند مالكيت و سر قفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top