جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه کامرانیه

رهن : 500ميليون اجاره : 60ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سه نبش, نما رومی گرانیت, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 1.14ميليارد

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در تهران منطقه عباس آباد

اجاره : 25ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , سیستم نقشه 10طبقه, شرقی, نما آلومییم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینماسعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 20ميليون اجاره : 3.8ميليون

20متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در شیراز منطقه معالی آباد

اجاره : کارشناسي

2 خواب 16متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 40ميليون اجاره : 5.5ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 90ميليون اجاره : 2ميليون

180متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top