جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه کامرانیه

رهن : 500ميليون اجاره : 60ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سه نبش, نما رومی گرانیت, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 1.14ميليارد

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اراک

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا 99سال , سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در منطقه زرهی

قیمت کل : 6ميليارد

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.55ميليارد رهن : 12ميليون اجاره : 4.2ميليون

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه اول, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت 1

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

45متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت پیش فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 875ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بربلوار جمهوری

قیمت کل : 2ميليارد

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 15ميليون اجاره : 800تومان

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوار جمهوری

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top