جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 200ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.9ميليارد

103متر متر مربع

سن بنا , طبقه تجاری, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

قیمت کل : 1ميليارد

18متر متر مربع

سن بنا , طبقه تجاری, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 750ميليون

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری تجاری و مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, غربی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه خ شهید بهشتی جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 5.2ميليون

17متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه طالقانی شرقی

قیمت کل : 300ميليون

12متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 750ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 637.5ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.4ميليارد رهن : 10ميليون اجاره : 3.75ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top