مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 5ميليون اجاره : 800تومان

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد

قیمت کل : 2.1ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد

رهن : 7ميليون اجاره : 200تومان

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 2تومان

23متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار بعثت

رهن : 80ميليون اجاره : 15تومان

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سیاحتگر

قیمت کل : 400ميليون

39متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 6ميليون

23متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top