جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه گلدیس فاز 1

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جمهوری

قیمت کل : 2ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 7ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه چهار راه ریشمک

قیمت کل : 740ميليون

21متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه کوی وحدت

قیمت کل : 2.4ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه زرهی

قیمت کل : 5.5ميليارد

110متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 35ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 26متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 10ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : کارشناسي

27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 6.2ميليارد

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top