جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : کارشناسي

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه نیم طبقه پایین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار رحمت

قیمت کل : 1.2ميليارد

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1.1ميليارد

1 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 12ميليون اجاره : 1.2ميليون

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 2.9ميليون

19متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه گجیل

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تبریز منطقه مارالان

قیمت کل : 360ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 850ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top