جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه براصلی خیابان نارون

رهن : 100ميليون اجاره : 17.5ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه براصلی خیابان نارون

قیمت کل : کارشناسي

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه اطلسی

قیمت کل : 83ميليون

33متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 850ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 1.1ميليارد

1 خواب 30متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه مطهری

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

45متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , سند سر قفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 460ميليون

1 خواب 23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 100ميليون اجاره : 36ميليون

385متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 50ميليون اجاره : 12.5تومان

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top