جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 70ميليون اجاره : 5ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در منطقه نظرآباد

قیمت کل : 2.55ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , شرقی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در منطقه نظرآباد

قیمت کل : 500ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت فروش در تهران منطقه منیریه - امیریه

قیمت کل : 600ميليون

6متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 3ميليون اجاره : 500تومان

30متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 280ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

65متر متر مربع

کاربری مغازه, سن بنا 3سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه مغازه, جنوبی, نما سیمان سفید, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 500ميليون

سن بنا , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه زمینهای ولیزاده

قیمت کل : 250ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 10تومان

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top