جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 4ميليارد

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

34متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 50ميليون اجاره : 14ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 150ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 2.5ميليارد

68متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 2.24ميليارد

1 خواب 28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه براصلی خاکشناسی

قیمت کل : 42ميليارد

420متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top