جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر جنوبی

قیمت کل : 2.4ميليارد

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 80ميليون اجاره : 8ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز

قیمت کل : 2.8ميليارد

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 250ميليون

11متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 11سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,مشارکت در ساخت در شیراز منطقه خلیلی

قیمت کل : 12ميليارد

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 30ميليون اجاره : 8ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 1ميليارد

19متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 3سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 5ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 80ميليون اجاره : 4.5ميليون

24متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top