جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه چمران

قیمت کل : کارشناسي

36متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه صورتگر

قیمت کل : 2ميليارد

52متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه از قصرالدشت

قیمت کل : 7.29ميليارد

54متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 1.2ميليارد

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ستارخان

2 خواب 23متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

قیمت کل : 3.22ميليارد

43متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 1.05ميليارد

1 خواب 22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

61متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top