جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه قصرالدشت

قیمت کل : 1ميليارد

6متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , بر رو خیابان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 70ميليون اجاره : 3.5ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 120ميليون اجاره : 12ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه باهنر شمالی

قیمت کل : 12ميليارد

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 30ميليون اجاره : 6ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 75ميليون اجاره : 6.5ميليون

85متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 9ميليون

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 150ميليون اجاره : 35ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top