جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5تومان

1 خواب 115متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 10ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 1.17ميليارد

39متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه بلوار مدرس

قیمت کل : 3.015ميليارد

67متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پاسارگاد

قیمت کل : 825ميليون

32متر متر مربع

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 800ميليون

16متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه عفیف اباد

قیمت کل : 2.8ميليارد

15متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 3.5ميليارد

42متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 4.5ميليارد

25متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 2.5ميليارد

34متر متر مربع

سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top