جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار ارتش

رهن : 70ميليون اجاره : 7ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه کازرون

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ابتدای عفیف آباد

قیمت کل : 3.5ميليارد

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

53متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 33ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سند ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 50ميليون اجاره : 3.3ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

225متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.9ميليارد

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در منطقه نظرآباد

قیمت کل : 1.25ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در منطقه نظرآباد

قیمت کل : 280ميليون

4متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرپله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top