جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 145متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.2ميليارد

19متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه ستاد

قیمت کل : 7.5ميليارد

3 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 40ميليون اجاره : 6.5ميليون

37متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 1.8ميليارد

27متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : کارشناسي

61متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 11سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت معاوضه در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : کارشناسي

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 11سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,فروش در شیراز منطقه ستاد

قیمت کل : 7.5ميليارد

3 خواب

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت

قیمت کل : 1.2ميليارد

19متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , سیستم نقشه اسپیلت/اب/برق/, سند سرقفلي مالكيت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top