جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 2.5ميليارد

50متر متر مربع

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 100ميليون اجاره : 4.5ميليون

60متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 8ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه زند

قیمت کل : 2.5ميليارد

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

قیمت کل : 2.475ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 6ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 14ميليون

3 خواب 71متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 630ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه زیرزمین, سند تجاري, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top