جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 70ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 25ميليون اجاره : 3ميليون

18متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 35ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چوگیا

رهن : 80ميليون اجاره : 3ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سمیه

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top