جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 150ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

پاساژ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میرزای شیرازی صنایع

رهن : 30ميليون اجاره : 3.1ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top