جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب 260متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه هفتم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 3.7ميليون

3 خواب 216متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 215متر متر مربع

سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه تک واحدی, شرقی غربی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top