جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

21متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 147متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 370ميليون اجاره : 3.2ميليون

300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سردزک

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

8متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه باسکول نادر

قیمت کل : 450ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 6سال , طبقه اول, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top