جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 35ميليون اجاره : 3ميليون

90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

49متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 3.2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد - خلبانان

رهن : 70ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه یک طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان - ولیعصر

رهن : 20ميليون اجاره : 4ميليون

49متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 110ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار عدالت

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 250ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 155متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top