جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک صدف

رهن : 25ميليون اجاره : 3.8ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه 1, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 750ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.4ميليارد رهن : 10ميليون اجاره : 3.75ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه ولیعصر

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 25ميليون اجاره : 3.5ميليون

4 خواب 160متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , طبقه نخست, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برخیابان مشکین فام

رهن : 70ميليون اجاره : 3.5ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در کیش منطقه صدف

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره در کیش منطقه 600دستگاه

رهن : 10ميليون اجاره : 3.2ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top