جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه اول, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 80ميليون اجاره : 4ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرصت شیرازی

رهن : 30ميليون اجاره : 4ميليون

45متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 35ميليون اجاره : 3.5ميليون

1 خواب 18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 53متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 20ميليون اجاره : 3.8ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top