جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه خ شهید بهشتی شمالی

رهن : 10ميليون اجاره : 3.5ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

32متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 40ميليون اجاره : 4ميليون

37متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 18سال , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلستان

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

160متر متر مربع

سن بنا , طبقه +زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 3.5ميليون

95متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 4ميليون

16متر متر مربع

سن بنا , طبقه +زیر زمین, ...

جزئیات ملک

سوپری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هنگ

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

43متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top