جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 45ميليون اجاره : 3.6ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پل معالی آباد(براصلی خیابان)

رهن : 100ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 3سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 3.1ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 130ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه هشتم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دینکان

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آرایشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top