جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 45ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 3.3ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 60ميليون اجاره : 3.3ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن,فروش در شیراز منطقه همت شمالی

قیمت کل : 1.02ميليارد رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 150ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آخونی

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

1 خواب 170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 9سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر شمالی

رهن : 60ميليون اجاره : 4ميليون

67متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top